info@partnershipregisseur.nl 06 1233 29 45

Build

De juiste partner is gevonden en de match is tot stand gekomen. In de derde fase bouwen we het partnership op en leggen we daarmee de basis voor succes.

Als onafhankelijke partij heeft de Partnership Regisseur oog voor de belangen van beide partners. Alleen als beide partners het belang ervaren, wordt het partnership succesvol.

Wij begeleiden het hele bouwproces.

Met een projectmatige aanpak wordt toegewerkt naar het eindresultaat. De Partnership Regisseur regisseert en bewaakt het proces, het tijdspad en stuurt bij waar nodig.

Deze fase wordt afgesloten met een kick-off van het partnership. Vanaf nu gaan de klanten en de partners de waarde van het partnership ervaren.

Het partnership is voor de lange duur. Daarom is het belangrijk om het te onderhouden en waar nodig bij te sturen. Dit doen we met behulp van de Partner Check.